Visitation

leg

Egeskovhus er en aflastningsinstitution, der drives af Viborg kommune efter servicelovens § 67.

Visitation:
Der visiteres til aflastning og fuldtidsplads gennem barnets/familiens socialrådgiver på kommunen. Socialrådgiveren tager kontakt til institutionen for at undersøge, om der er le-dig plads, herefter laves en bevilling og opstart aftales med institutionen.
Der aftales indskrivningsmøde umiddelbart efter opstart. På mødet gennemgås individuelle aftaler ud fra et udarbejdet skema. Socialrådgiveren bevilger et beløb til etablering af værelse/personligt udstyr.
Der afholdes som udgangspunkt IKKE indskrivningsmøder med aflastningsbørn. Den enkelte kontaktpædagog aftaler opstart af barnet med forældrene, og der gives altid tilbud om hjemmebesøg.

Rapportskrivning:
Der udarbejdes min 2 statusrapporter i ICS på faste børn om året. Der kan efterspørges yderligere udtalelser, som der så udarbejdes.
På aflastningsbørnene udarbejdes der statusrapporter, når det efterspørges.

Forældresamarbejde:
Vi lægger stor vægt på forældresamarbejdet, det er gennem dem, vi bliver klogere på barnet. Vi deltager så vidt muligt i alle statusmøder/netværksmøder.
Vi holder en årlig dag, hvor vi inviterer alle til kaffe på Egeskovhus.
Alle forældre er altid velkomne på besøg på Egeskovhus
I forhold til vores faste børn tilbyder vi hjemkørsel max 2 gange pr måned.

Sidst opdateret: 22.11.2015