Plads hos os

sanserummet

Egeskovhus er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn med nedsat funktionsevne

i alderen 0-18 år.

Vi har ligeledes et botilbud for samme målgruppe.

Læs mere om hvordan jeres barn bliver visiteret til en plads, på Egeskovhus, på en af  de følgende sider.

Egeskovhus samarbejder med :

Rødehus - autist afdeling - 87 87 77 73

Reden - ADHD afdeling - 87 87 78 10

Sidst opdateret: 17.07.2019