Pædagogisk tilgang og værdigrundlag

Pædagogisk tilgang

Vores pædagogiske tilgang er KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik) KRAP er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker.

Vores etiske profil, hviler på 4 grundlæggende principper.

 • Respekt for selvbestemmelse
 • Hensyn til fysisk og psykisk integritet
 • Agtelse for værdighed
 • Omsorg for det sårbare liv

Formålet med vores etiske profil er at kunne tale åbent og ærligt om de etiske problemstillinger vi hver dag står i og som udfordrer os. Målet er at sætte etikken på dagsordenen og give et fælles sprog om etik og etiske dilemmaer.

Målsætning og mission

Vi skaber de bedste betingelser for det gode liv for hele familien
Det gode liv for hele familien
Ingen kan alt men samlet kan vi meget
Aflastning, udvikling og livskvalitet

Værdier

Tryghed
Den anerkendende dialog
Kærlighed

Vores værdier skal danne baggrund for, at vi handler, hvorfor vi handler og hvordan vi handler. Værdierne skal sikre at en fælles referenceramme, samt udfordre ”plejer” og gamle vaner.

Vores etiske profil

 • Respekt for selvbestemmelse
  Princippet om ret til selvbestemmelse skal sikre den enkeltes indflydelse på eget liv. Retten til at udfolde sig og udleve egene drømme og ønsker. Frihed til at være den, man er—inden for fællesskabets rammer. Det enkelte menneske vises respekt , når han får mulighed for at ytre sig, når han bliver hørt, set og anerkendt. Dette sker via dialogen og en spørgende, nysgerrig tilgang, at vi kan skabe de bedste betingelser for, at det enkelte menneske kan udfolde sit unikke potentiale og udleve egne behov, ønsker og drømme
 • Hensyn til fysisk og psykisk integritet
  Integritet er det latinske ord for en helhed, der ikke må røres—en urørlighedszone kunne man også oversætte det til. Det der ikke må røres, er det enkelte menneskes  opfattelse af, hvad der giver livet mening og kvalitet.
  Hensyn til integritet handler således om måden, vi møder det andet menneske på—herunder er nøgleordene ydmyghed og nysgerrighed.
 • Agtelse for værdighed
  At agte for det enkelte menneskes værdighed handler om at anerkende det enkelte menneske som uerstatteligt og uendeligt værdigfuldt. Værdighed er ikke noget man skal gøre sig fortjent til. Værdighed handler om at blive anerkendt uden forbehold og er et udtryk for, at alle mennesker er lige meget værd. Vi agter for hinandens værdighed, når vi søger at være i en ærlig, grænsesættende  og empatisk kontakt—når vi taler til og med hinanden frem for om hinanden.
 • Omsorg for det sårbare liv
  Det gode liv for det enkelte menneske er sårbart og skrøbeligt. Således er opgaven at beskytte det sårbare liv. Vi mennesker lever i en gensidig afhængighed og har magt over hinandens liv. Vi er med til at afgøre, om det andet menneskes liv skal lykkes eller ej—om hans verden skal blive lys eller mørk, tryg eller truende. Vi drager derfor omsorg for menneskets sårbarhed, når vi overvejer, hvordan vi—som kollega, medarbejder og medmenneske—kan støtte et menneske, der ikke trives i fællesskabet, har mistet livsmodet, lidt et nederlag, mistet en pårørende eller er blevet ramt af sygdom

 

 

Sidst opdateret: 21.08.2014