Vi tilbyder

Egeskovhus tilbyder

 • Hjemlig atmosfære og trygge rammer
 • Vågen nattevagt
 • Tegn til tale
 • Mulighed for at skabe venskaber og fællesskab med ligesindede
 • Individuelle hensyn
 • Vi har som udgangspunkt en plan der gentager sig over 4 uger, såfremt du ønsker et andet tidspunkt (ex. pga. en familiefest) er der mulighed for at ønske inden planerne laves hver 4. mdr. - der ud over er vi altid fleksible og forsøger at imødekomme ønsker om ændringer også med forholdsvis kort varsel
 • Mulighed for døgnophold - men skal følge normal dagtilbud
 • Fristed, med mulighed for fælles oplevelser og aktiviteter ud af huset (vi har vores egen bus)
 • Humor - vi har let til smil og grin - her er sjovt at være
 • Altid plads til en til - og plads til alle
 • Vi deltager gerne i netværksmøder -  det er forældrene der skal sørge for, at vi bliver inviteret
Sidst opdateret: 21.08.2014