Værd at vide

Døgnrytme på Egeskovhus
 • Vi åbner kl. 15, og barnet skal hentes senest kl. 10 på hverdage.
 • Vi holder lukket hver tirsdag fra kl 10.00.
 • Vi lukker kl 14.00 på helligdage, - 1/5 og 5/6 er ikke helligdage. Den 24/12 og 31/12 lukker vi kl. 12.00.
 • Vi holder helt lukket d. 25/12, 26/12 og 1/1.
 • Døgnrytmen er individuel og ifølge aftale med forældrene
 • Weekend hygge - hvor der er mulighed for at købe slik

Weekend- og hverdagsaflastning

 • Forældre giver besked om ændrede hente- og bringetider.
 • Forældre bedes oplyse evt. ferieadresse.
 • Det er forældrenes ansvar at give meddelelse til den Taxa/vognmand, der skal befordre barnet mellem hjem/skole/fritidstilbud. Ligeledes skal Taxa/vognmand og Egeskovhus informeres om ankomst- og afhentningstider.
 • Er barnet på hverdagsophold følger det den vanlige dagligdag. D.v.s. at det skal frekventere dets evt. dagtilbud. Det gælder både skole/klub/fritidshjem og børnehave. Det gør sig gældende i hele perioden.
 • Hvis barnet er på weekend, bedes det medbringe tøj til hele weekenden.
 • Tøjet skal navnemærkes.
 • Egeskovhus sørger for sengetøj, håndklæder, bleer og vaskeklude.
 • Evt. entreer betales af Egeskovhus.
 • Sygesikringsbevis skal medbringes ved første ophold. Dette bliver kopieret og opbevares på Egeskovhus.
 • Medicin skal være optalt i doseringsæske, hvorpå der er navn og cpr nr. I medicinæsken skal der ligge en opdateret medicinliste.
 • Kontaktbog medbringes hver gang.
 • Hvis I som forældre føler et behov for at møde os, er I altid velkommen til at kontakte os. I kan også altid ringe for at høre om, hvordan det går eller få en snak omkring jeres barn. Ligeledes er I velkommen til at besøge os.
 • Hvert barn bliver fra opstart tilknyttet en kontaktperson.
 • Vi giver tilbud om hjemmebesøg af kontaktpersonen inden opstart.
 • Derefter tilbyder vi forventningssamtale 1 gang årligt eller efter behov.
 • Ud fra din bevilling bliver der 3 gange om året udsendt en oversigtsplan med din aflastning. Ønsker modtages og vi er fleksible mht. byt og akutbehov.
 • Afmelding skal ske senest 5 døgn før, ellers tæller døgnet
 • Weekender kan ikke deles og tæller altid for 3 døgn
 • Vi har ikke mulighed for at følge eller køre barnet til private arrangementer uden forudgående aftale


                                    

Sidst opdateret: 21.08.2014